1

HTC le da 5 dólares a Microsoft por cada terminal Android vendido