hit
counter

0

Se comenta que iPhone OS 4.0 será multitarea